We cannot display this gallery

Acest CONT mai apare doar la entitățile care nu au finalizat Procedure rile LEGALE de Transfer al bunurilor de Natura patrimoniului public. Ajustări pentru déprécierea semifabricatelor aflate la terți (P) 3953. Cheltuieli privind activele cedate și Alte operații de capital 6588. Cheltuieli cu studiile și cercetările 62. Conturile în afara bilanțului sunt conturi Care se debitează și se creditează în funcție de modalitatea de înregistrare în conturile de bilanț a operațiunii, la scadență sau la Data realizării acesteia. Alte investiții PE Termen scurt și creanțe contribuer 5081. Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate (P) 595. Furaje (A) 3028. Ajustări pentru déprécierea fondului comercial14 (P) 2908.

Cheltuielile activității de bază 922. MATERII premier în curs de aprovizionare (A) 322. Venituri DIN provizioane 7813. Venituri DIN Studii și cercetări 706. Ajustări pentru déprécierea construcțiilor (P) 2913. Ajustări pentru pierderea de valoare a Altor investiții PE Termen scurt și creanțe contribuer (P) clasa 6-conturi de cheltuieli 60. Materiale de Natura obiectelor de Inventar în curs de aprovizionare (A) 326. Bilanț de deschidere 892. Prime de capital 1041. Prime de aport (P) 1044. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate PE Termen Lung (A) 2678. Avansuri acordate pentru imobilizări Corporal (A) 233.

Alte impozite, taxe și vărsăminte contribuer (P) 447. Cheltuieli privind Alte materiale consumabile 603. Credite externe guvernamentale (P) 1624. Alte datorii sociale (P) 4382. Rezerva reprezentând surplusul realizat DIN rezerva DIN reevaluare (P) 1067. După cum se observă avem și posibilitatea de a selecta și dimensiunea etichetelor, Informații speciale, numărul de etichete pe care Vrem să îl tipărim Dar și posibilitatea de a tipări etichete cu un procent de remise față de Lista de linistit. Venituri DIN producția de imobilizări necorporale 722. Contribuția unității pentru ajutorul de șomaj 6453. Materiale consumabile 3021. Ajustări pentru déprécierea mărfurilor (P) 398. Materiale pentru Ambalat (A) 3024. Ajutor de șomaj 4371.

Alte cheltuieli privind asigurările și protecția Socială 65. Acest CONT apare numai în situațiile Risco anuale consolider. Imobilizări necorporale în curs de execuție (A) 234. Pentru lisse coloană LC sau gc Agilent comandată pana la 15 Decembrie 2018 la Office @ agilrom. Animale și Păsări (A) 368. Ajustări pentru déprécierea materialelor de Natura obiectelor de Inventar (P) 393. Alte venituri Risco 77. Ajustări pentru déprécierea materialelor consumabile (P) 3922.

Contribuția unității la schémelé de Pensii facultatif 6457. Clienți 4111. Interese care nu controlează-Alte capitaluri PROPRII (A/P) 109. Clienți (A) 4118. Acțiuni PROPRII deținute PE Termen Lung (A) 11. Construcții (A) 213. Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P) 2963. Rezultatul reportat provenit DIN adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 299 (A/P) 1174. Diferențe de linistit la MATERII prime și materiale (A/P) 32. Prime privind rambourses obligațiunilor (A) CLASA 2-CONTURI DE IMOBILIZĂRI 20.

Furnizori-debitori 4091. Pierderi DIN creanțe légat de particiții 664. Rezerve DIN Prasica de curs valutar în relație cu investiția netă Într-o habilite străină6 (A/P) 1068. Alte creanțe În legătură cu personalul (A) 43. Venituri DIN ajustări pentru amortisserea Activelor circulante 7815. Timbre fiscale și poștale (A) 5322. Alte rezerva (P) 107. Ajustări pentru déprécierea Altor imobilizări Corporal (P) 293. MATERII prime (A) 302. Raportul astfel Generat va putea arrière-pensée să fie listat, trimis prin email sau exportation în Calculator în diferite formate: Excel, Word, PDF, etc.

Credite bancare externe garantate de stat (P) 1625. Furnizori de imobilizări (P) 405. Animale aflate la terți (A) 357. Nr. 766 bis/10. Ajustări pentru déprécierea materialelor 3921. Valori de încasat 5112. Acțiuni deținute la entităţile afiliate (A) 263.